Inlägg av rasmus

Bildhuggaren 1, Huddinge

Seveko har fått i uppdrag åt Huge Fastigheter AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer för 92 lägenheter för äldreboende, fem förskoleavdelningar samt storkök fördelat på ca: 9000 m2. Fastigheten försörjs med bergvärme och ska projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad silver.

Apeln 8, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag åt Klara Norra Fastigheter AB att projektera handlingar för VVS-, kyla- och sprinklerinstallationer för om- och tillbyggnad på ca 18 000 m2. Projektet omfattar ombyggnader av samtliga kontorsplan för Unionen, nybyggnad av vinterträdgård och gårdshus, ny entré, restaurang/matsal, gymverksamhet m m. Projekteringen för VVS-installationerna utförs för att kunna uppfylla Miljöbyggnad […]

Rosendal, Uppsala, Nybyggnad lägenheter och lokaler

Seveko har fått i uppdrag åt Skandia Fastigheter AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer för 126 hyresrättslägenheter samt lokaler i nytt stadsutvecklingsprojekt i Uppsala Fastigheten ska projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad silver.