Om Seveko

Seveko VVS Konsult AB startades 1979 av Hans Severinson. Affärsidén inledningsvis var entreprenadbesiktning, kompletterat med allmän konsultverksamhet åt en krets av återkommande uppdragsgivare, främst större fastighetsägande företag. Verksamheten bedrevs i hyrda lokaler i Enskede.

Vi ska till våra kunder erbjuda alla tjänster inom vårt teknikområde som efterfrågas och skapa kostnadseffektiva klimatsystem för våra kunders verksamhet. Vi på Seveko är engagerade, lösningsorienterade och kommunikativa.

Historik

Under 1980-talet var antalet anställda omkring fem personer. 1988 flyttade verksamheten till självägda lokaler i det Energi- och Fastighetscenter som uppfördes i Skrubbatriangeln. Samtidigt förstärktes resurserna till ca 10 anställda. Kundkretsen och utbudet av tjänster utökades i samband därmed.

1 januari 2002 blev Seveko personalägt av 6 anställda samt Hans Severinson.
Överlåtelsen gjordes för att trygga bolagets fortsatta verksamhet som stark och oberoende aktör på marknaden, till nytta för kundkrets och personal.
Hösten 2004 flyttade Seveko till hyrda lokaler på Livdjursgatan vid Slakthusområdet/Globen. Samtidigt ökade antal medarbetare till 12 personer.
Samma höst blev Seveko certifierade enligt ISO 9001:2000 av Det Norske Veritas efter många års arbete.

2007 så hade Seveko ökat till 15 medarbetare och flyttade till större lokaler på samma adress. I samband med flytten så bytte Seveko logga samt erhöll Stockholms Miljödiplom.

2012 så är det fyra ägare som har drivit Seveko med långsiktighet och stabilitet för att fr.o.m januari 2016 vara totalt 20 medarbetare.

Sedan 2019 har Seveko breddat ägandet med fem nya delägare som varit verksamma i bolaget under en lång tid. Seveko ägs numera av åtta delägare.

Sedan 1979 har Seveko utfört nästan 6000 projekt inom företagets verksamhetsområden.
Tag gärna kontakt med oss så skickar vi över förteckning över genomförda projekt.
Ett axplock kan du se under rubriken Projekt »