Om Seveko

Seveko VVS Konsult AB startades 1979 av Hans Severinson. Affärsidén var inledningsvis entreprenadbesiktning.

Vi ska till våra kunder erbjuda alla tjänster inom vårt teknikområde som efterfrågas och skapa kostnadseffektiva klimatsystem för våra kunders verksamhet. Vi på Seveko är engagerade, lösningsorienterade och kommunikativa.

Historik

Under 1980-talet var antalet anställda omkring fem personer. 1988 flyttade verksamheten till självägda lokaler i det Energi- och Fastighetscenter som uppfördes i Skrubbatriangeln. Samtidigt förstärktes resurserna till ca 10 anställda. Kundkretsen och utbudet av tjänster utökades i samband därmed.

1 januari 2002 blev Seveko personalägt av 6 anställda samt Hans Severinson.
Överlåtelsen gjordes för att trygga bolagets fortsatta verksamhet som stark och oberoende aktör på marknaden, till nytta för kundkrets och personal.
Hösten 2004 flyttade Seveko till hyrda lokaler på Livdjursgatan vid Slakthusområdet/Globen. Samtidigt ökade antal medarbetare till 12 personer.
Samma höst blev Seveko certifierade enligt ISO 9001:2000 av Det Norske Veritas efter många års arbete.

2007 så hade Seveko ökat till 15 medarbetare och flyttade till större lokaler på samma adress. I samband med flytten så bytte Seveko logga.

2012 så är det fyra ägare som har drivit Seveko med långsiktighet och stabilitet för att fr.o.m januari 2016 vara totalt 20 medarbetare.

Sedan 2019 har Seveko breddat ägandet med fyra nya delägare som varit verksamma i bolaget under en lång tid. Seveko ägs numera av sju delägare.

Sedan 2023-05-15 så ingår Seveko i Qflow-gruppen. Qflow är en utmanare på teknikkonsultmarknaden inom samhällsbyggnad. Qflow har formats ur en idé att samla de bästa teknikkonsultbolagen inom bygg- och anläggningsbranschen och Seveko kommer finnas kvar med sitt namn och de före detta ägarna och medarbetarna fortsätter vara verksamma som tidigare. För mer information se Teknikkonsult | Qflow

Sedan 1979 har Seveko utfört över 6200 projekt inom företagets verksamhetsområden.
Tag gärna kontakt med oss så skickar vi över förteckning över genomförda projekt.
Ett axplock kan du se under rubriken Projekt »