Tjänster

Vi på Seveko har varit verksamma som VVS-konsulter sedan 1979 och har en gedigen erfarenhet inom vårt kompetensområde. Vi är vana att driva projekt framåt i samtliga skeden i byggprocessen och har erfarenhet av ny- och ombyggnadsprojekt i flera olika typer av fastigheter. T ex kontor, handel, bostäder, skolor, industrilokaler, restauranger och idrottsanläggningar.

Förutom att vi är tjugo engagerade installationsingenjörer på kontoret så har vi dessutom ett stort kontaktnät med specialistkunskap för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Våra tjänster kännetecknas av stort kundfokus gällande att leverera optimala tekniska lösningar. Med optimala tekniska lösningar menar vi att kunden ska vara trygg i att vi utför ekonomiska och energieffektiva lösningar som uppfyller gällande myndighetskrav i kombination med ett gott inomhusklimat för de människor som vistas där

Välj en tjänst här nedanför.

Kontaktpersoner

Henrik Sandén
Tel: 08 – 448 74 79
Mobil: 0730 – 44 74 79
fornamn.efternamn@seveko.se

Christer Gustafsson
Tel: 08 – 448 74 73
Mobil: 0730 – 44 74 73
fornamn.efternamn@seveko.se

Mats Thelin
Tel: 08 – 448 74 82
Mobil: 0730 – 44 74 82
fornamn.efternamn@seveko.se