Hacksta fryslager, Västerås

Seveko har fått uppdraget att projektera Icas nya fryslager i Västerås, via Triclima. Den nya logistikfastigheten är ca 23 000 m2 med en högsta höjd på ca 30 meter och innehåller lager, kontorsutrymmen om ca 3000 m2. Två CO2-kylmaskiner kommer installeras med en total kyleffekt på ca 1950 kW. Anläggningen har kapacitet att återvinna upp till 16 miljoner kWh/år.
13 mars, 2024/av Christer Gustafsson

Kanslisilket 5, Vällingby sim- och idrottshall

Seveko har fått förtroendet av Blue Planet som är projektledare åt Fastighetskontoret att projektera VS-installationer för ombyggnad och nybyggnad Vällingby sim- och idrottshall.

Projekteringsarbetet gäller programhandling och systemhandling avseende samtliga VS-installationer (dock inte vattenrening) för total ombyggnad av rörsystem för simhall och idrottshall omfattande cirka 11 000 m2 med aktivitetsytor i tre plan med funktioner såsom:

Fullstora idrottshallar
Kapacitet för åskådare vid idrottsevenemang
Lokaler för olika inomhusidrotter
Simhall med flertal bassänger
Gymytor och motionsrum
Café och servering
Kapacitet för omklädnad etc. för verksamheten.

Renoveringen och ombyggnaden innebär bland annat:

Samtliga tekniska installationer…
21 december, 2023/av Christer Gustafsson

Väktaren 38, Stockholm

Seveko har fått förtroendet av Blue Planet som är projektledare åt fastighetsägaren Alecta fastigheter att projektera VVS-installationer för nybyggnad av ca 40 bostäder. Huset ska placeras på gården i en befintlig fastighet och fastigheten är belägen på Fridhemsplan.

Projekteringsarbetet gäller program och systemhandlingar samt underlag för bygglov. Tredimensionell fastighetsbildning. Byggnaden ska uppfylla kraven för att klassificeras för Miljöbyggnad 4.0, nivå silver. Centralt FTX-aggregat med hög värmeåtervinningsgrad placeras under huset. Egen fjärrvärmeundercentral som uppvärmningskälla. Lägenheterna/radhusen ska försörjas med golvvärmeinstallationer samt till- och frånluftsinstallationer.

Illustration: OKIDOKI
5 december, 2023/av Christer Gustafsson

Humlegården 49, Stockholm

Gillöga Fastigheter utvecklar fastighet uppförd på 1880-talet bestående av gathus och gårdshus med en exklusiv lägenhetspåbyggnad i två plan samt renovering av övriga lägenheter till en exklusiv nivå. Seveko har i uppdrag att projektera rörinstallationer.
6 september, 2023/av Christer Gustafsson

Lilla Tensta 1

Seveko har fått i uppdrag åt Hemsö att projektera rör- luftbehandling- och sprinklerinstallationer för ombyggnad av före detta Tensta gymnasium åt bland annat Järva Gymnasium. De blåklassade byggnaderna ritades av arkitekten Gösta Uddén och är en blandning av modernism och traditionell asiatisk arkitektur. Skolan invigdes 1984 och har stått tom sedan 2019. Skolan omfattar cirka 14 000 m2 som nu genomgår en fullständig renovering av samtliga tekniska system där stor hänsyn tas till att fastigheten är blåklassad. Arkitekt för ombyggnaden är Tengbom och projektledning är Paul Åkerlund Byggprojekt AB.
21 juni, 2023/av Christer Gustafsson

Blåklinten, Stockholm

Seveko har utfört förstudier och projekterat bygghandlingar för nya luftbehandlingsinstallationer med tillhörande värme- och kylinstallationer. Ombyggnaden och kompletteringen av utökad ventilationskapacitet med hög värmeåtervinningsgrad görs åt Klara Norra Fastigheter som är fastighetsägare. Luftbehandlingsaggregatet ska försörja lokalerna på nedre planerna. Förstudier för att kunna ersätta frånluftsventilation, utan värmeåtervinning, med nytt luftbehandlingsaggregat (FTX) på vindsplanerna pågår också i fastigheten.
4 april, 2023/av Christer Gustafsson

Härden 19, Stockholm

Elite Hotels of Sweden bygger om två kontorsplan i fastighet ägd av AFA Sjuk- och tjänstepensionsbolag. Fastigheten omfattar ca: 22 000 m2. Elite Palace Hotel tillför 101 hotellrum med konferensrum, tillhörande lounge och mingelytor för ca 300 konferensgäster. Seveko har utfört förstudier, upprättat systemhandlingar och förfrågningsunderlag rör-, luftbehandlings- och styrinstallationer.
2 mars, 2023/av Christer Gustafsson

EKO, Värmdö

Seveko har utfört förstudier och projekterat bygghandlingar för om- och tillbyggnad av handelshus på Värmdö i Mölnvik köpcentrum. Handelshuset omfattar totalt ca 10 000 m2. Fastighetsägaren är Arwidsro och hyresgästen är EKO. Uppdraget för Seveko omfattar rör- luft, och styrinstallationer och tillbyggnadsdelen ska uppfylla Miljöbyggnad Silver. RO-Gruppen är utsedd entreprenör. Illustration Cinarc AB
2 februari, 2023/av Christer Gustafsson

Topasen 3 & 4, Täby Park

Seveko har fått fortsatt förtroende åt Junior Living att projektera bygghandlingar gällande VVS- och Styrinstallationer för nybyggnad av bostäder i Täby Park. Topasen 3 & 4 består av 220 lägenheter samt 6 st stadsradhus. Fastigheten har även lokaler på bottenvåning för restaurang/caféverksamhet. Lägenheterna byggs enligt Junior Livings patenterade byggsystem med industriell tillverkning inomhus. Byggherre är Titania och arkitekt är Wingårds (systemhandling) och PE Teknik & Arkitektur (bygghandling).
1 december, 2022/av Christer Gustafsson

Ballongberget, Solna

Seveko har fått förtroendet att projektera bygghandlingar för rör-, luft- och sprinklerinstallationer åt AF Gruppen Sverige AB som i sin tur har uppdraget åt byggherren Skandia Fastigheter. Totalt ska ca 12 000 m2 kontorsfastighet byggas. Husen planeras för ventilation via FTX-system med behovsstyrd ventilation. Värmeförsörjning sker via fjärrvärme och kylförsörjning sker via fjärrkyla. Fastigheten ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE 2017 nivå ”Very good”.
10 oktober, 2022/av Christer Gustafsson

Bangårdsposten 1, Stockholm Waterfront

Seveko har fått förtroende av Newsec/Bodins Bygg & Byggledning att projektera ombyggnad av kontorslokaler i Bangårdsposten 1 även kallat Stockholm Waterfront. Seveko projekterar VVS- och Kylinstallationer för hyresgästanpassningar åt Nordia Law och UC.
29 augusti, 2022/av Christer Gustafsson

Sandbacken 38, 39 & 44, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag åt Triclima Installation AB att projektera rörinstallationer för nybyggnad av Kv Sandbacken 38, 39 och 44. Projektet omfattar påbyggnad och ombyggnad av övriga huskroppar med en omfattning på ca 16 000 m2 . Fastigheten ska innehålla verksamheter för kontor, restauranger och lokaler.
6 april, 2022/av Christer Gustafsson
Load more

Aktuella uppdrag

Välj något av uppdragen i kartan för att läsa mer.