Topasen 3 & 4, Täby Park

Seveko har fått fortsatt förtroende åt Junior Living att projektera bygghandlingar gällande VVS- och Styrinstallationer för nybyggnad av bostäder i Täby Park. Topasen 3 & 4 består av 220 lägenheter samt 6 st stadsradhus. Fastigheten har även lokaler på bottenvåning för restaurang/caféverksamhet. Lägenheterna byggs enligt Junior Livings patenterade byggsystem med industriell tillverkning inomhus. Byggherre är Titania och arkitekt är Wingårds (systemhandling) och PE Teknik & Arkitektur (bygghandling).
1 december, 2022/av Christer Gustafsson

Ballongberget, Solna

Seveko har fått förtroendet att projektera bygghandlingar för rör-, luft- och sprinklerinstallationer åt AF Gruppen Sverige AB som i sin tur har uppdraget åt byggherren Skandia Fastigheter. Totalt ska ca 12 000 m2 kontorsfastighet byggas. Husen planeras för ventilation via FTX-system med behovsstyrd ventilation. Värmeförsörjning sker via fjärrvärme och kylförsörjning sker via fjärrkyla. Fastigheten ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE 2017 nivå ”Very good”.
10 oktober, 2022/av Christer Gustafsson

Bangårdsposten 1, Stockholm Waterfront

Seveko har fått förtroende av Newsec/Bodins Bygg & Byggledning att projektera ombyggnad av kontorslokaler i Bangårdsposten 1 även kallat Stockholm Waterfront. Seveko projekterar VVS- och Kylinstallationer för hyresgästanpassningar åt Nordia Law och UC.
29 augusti, 2022/av Christer Gustafsson

Sandbacken 38, 39 & 44, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag åt Triclima Installation AB att projektera rörinstallationer för nybyggnad av Kv Sandbacken 38, 39 och 44. Projektet omfattar påbyggnad och ombyggnad av övriga huskroppar med en omfattning på ca 16 000 m2 . Fastigheten ska innehålla verksamheter för kontor, restauranger och lokaler.
6 april, 2022/av Christer Gustafsson

Cepheus 24, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag åt AWP Rör att projektera stambyte av en K-märkt fastighet vid Stortorget i Gamla Stan. Stambyte ska utföras för värme-, tappvatten- och spillvattensystem i hela fastigheten. Vidare ska även ny fjärrvärmecentral i källaren projekteras. Verksamheter i fastigheten är bland annat restaurang och bageri på bottenvåning. På övervåningarna finns kontor, festlokal och bostäder.
22 mars, 2022/av Christer Gustafsson

Campus Flemingsberg

Seveko har tidigare fått förtroendet av ByggVesta vid förstudie/programskede för att projektera utbyggnad av campus i Flemingsberg. Projektet avser att utveckla campus med cirka 600 nya student- och forskarbostäder med tillhörande lokaler. Nu fortsätter vår projektering i systemhandlingsskede gällande VVS-installationerna som kommer pågå under 2022. Illustration utförd av Tovatt/Sweco för ByggVesta.
2 december, 2021/av Christer Gustafsson

Brf Ester, Bromsten, Stockholm

Seveko har fått förtroendet att projektera bygghandlingar för VVS-installationerna åt totalentreprenören Betonmast som i sin tur har uppdraget åt byggherren HSB Bostad. Totalt ska 152 lägenheter byggas. Husen planeras för ventilation via FTX-system där fyra luftbehandlingsaggregat försörjer lägenheterna och separata luftbehandlingsaggregat försörjer lokalerna. Värmeförsörjning via fjärrvärme. Arkitekt är VERA Arkitekter AB. Illustration Studio Superb.
8 oktober, 2021/av Christer Gustafsson

Kortbyrån 19, Stockholm

Seveko har fått förtroende av Newsec/Bodins Bygg & Byggledning att projektera ombyggnad av kontorslokaler inom Kortbyrån 19 även kallat Vasahuset. Seveko projekterar VVS- och Kylinstallationer för hyresgästanpassning åt Pandox och Kantar SIFO.
14 augusti, 2021/av Christer Gustafsson

Älgen 18, Höjdgatan Nynäshamn

Seveko har fått förtroendet att projektera systemhandlingar för VVS-installationerna åt totalentreprenören Betonmast som i sin tur har uppdraget åt byggherren BTH Bostad/RO Properties. Totalt ska 110 lägenheter byggas varav 40 bostadsrätter och 70 trygghetsbostäder. Husen planeras för ventilation via FTX-system samt värmeförsörjning via fjärrvärme. Arkitekt är Forsgren Etzler Arkitekter.
5 maj, 2021/av Christer Gustafsson

Stationslunden, Bålsta

Seveko har projekterat förfrågningsunderlag för rör-, luft- och styrinstallationer på uppdrag av NCC Sverige och därefter fått i uppdrag av Sandbäckens Rör AB att projektera bygghandlingar för rörinstallationer gällande 383 lägenheter.
11 mars, 2021/av Christer Gustafsson

Godsfinkan 2, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag åt Newsec, via Hedström & Taube, att projektera VVS-installationer för ny tandläkarmottagning åt Tandläkargruppen i Sjöstaden. Seveko har projekterat VVS-installationer samt hjälpt till med hyresgästens egna installationer såsom tryckluft och vakuumsug. Seveko har varit med från tidigt utredningsskede till relationshandling.
8 februari, 2021/av Christer Gustafsson

Luthagen, Uppsala

Seveko har fått fortsatt förtroende åt Junior Living att projektera bygghandlingar gällande VVS- och Styrinstallationerna för nybyggnad av bostäder i Uppsala.

Luthagen består av 107 lägenheter med garage, förråd, cykelverkstad och tvättstuga i källaren samt orangeri på kungsvåningen.

Lägenheterna byggs enligt Junior Livings patenterade byggsystem med industriell tillverkning av lägenheterna inomhus.

Arkitekt är Andreas Martin-Löf Arkitekter.
1 december, 2020/av Christer Gustafsson
Load more

Aktuella uppdrag

Välj något av uppdragen i kartan för att läsa mer.