Tjänster / CE-märkning

CE-märkning är en annan specialitet för Seveko. Vi åtar oss uppdrag att som befullmäktigad representant för ”tillverkare” verkställa riskbedömning, dokumenthantering och CE-märkning enligt bl a EG:s maskindirektiv, avseende installationssystem som utgör sammansatta maskiner.

Ta gärna kontakt med Henrik Sandén som har kompetens att genomföra CE-uppdrag.

“Bra kompetens. Bra flexibilitet gällande tider.”

Carin Westman,
Arcona AB

Kontaktpersoner

Henrik Sandén
Tel: 08 – 448 74 79
Mobil: 0730 – 44 74 79
fornamn.efternamn@seveko.se