Tjänster / Utredning

Många av våra projekt initieras med utredningar av olika slag. Det kan vara:

• som grund för investeringsbeslut.
• för att optimera investering kontra driftkostnad.
• för att finna orsaker till felfunktioner i befintliga system.
• för att klarlägga sätt för försörjning med värme, kyla etc.
• för att klarlägga potentialer för energibesparing och eleffektivisering.

Ta gärna kontakt med Christer Gustafsson eller Henrik Sandén så kan de berätta mer.

“Seveko är mycket snabba och ställer upp med kort varsel.”

Håkan Ledin,
Newsec

Kontaktpersoner

Henrik Sandén
Tel: 08 – 448 74 79
Mobil: 0730 – 44 74 79
fornamn.efternamn@seveko.se

Christer Gustafsson
Tel: 08 – 448 74 73
Mobil: 0730 – 44 74 73
fornamn.efternamn@seveko.se

Mats Thelin
Tel: 08 – 448 74 82
Mobil: 0730 – 44 74 82
fornamn.efternamn@seveko.se