Kvalitet & Miljö

Kvalitetsledningssystemet inom Seveko VVS Konsult AB är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 av DNV. Kvalitetsledningssystemet som gäller all verksamhet på företaget omfattar:

• Kvalitets- och miljödokument med kvalitetssystembeskrivning, ledningsdokument, organisation och kvalitetsplaner för Sevekos tjänster.
• Rutiner som beskriver hur arbetet skall genomföras, av vem och när.
• Exempel, mallar och checklistor som hjälpmedel vid kvalitetssäkring av verksamheten och uppdragen.
Kvalitetsledningssystemet är ”papperslöst”, integrerat i Sevekos intranät.

Kvalitetspolicy

Sevekos kvalitetspolicy är att utföra rätt tjänst i rätt tid av sådan kvalitet att det vinner våra uppdragsgivares fulla förtroende. På det sättet kan varje uppdrag bli en rekommendation inför nästa uppdrag.

Konkret innebär kvalitetspolicyn att:
• Alla i företaget är medvetna om kvalitetsledningssystemets betydelse I det dagliga arbetet.
• Följa gällande myndighetskrav.
• Kvalitetsledningssytemet omfattar ledning, hantering av resurser samt alla våra tjänster och stödfunktioner I företaget.
• Vår verksamhet genomförs mot konkreta och mätbara mål.
• Vi arbetetar ständigt med att förbättra kvalitetsledningssystemet genom egenkontroll, övervakning, analys, interna revisioner och fortbildning av våra medarbetare.
• Vi ska I alla våra uppdrag verka för minskad energiförbrukning.