Kvalitet & Miljö

Ledningssystemet inom Seveko VVS Konsult AB är certifierat av DNV.

Ledningssystemet som innefattar kvalitet (ISO9001:2015), miljö (ISO14001:2018) och arbetsmiljö (ISO45001:2018) gäller all verksamhet på företaget omfattar:

Kvalitetspolicy

Sevekos kvalitetspolicy är att utföra rätt tjänst i rätt tid av sådan kvalitet att det vinner våra uppdragsgivares fulla förtroende.
På det sättet kan varje uppdrag bli en rekommendation inför nästa uppdrag och därmed en ständig förbättring.

Miljöpolicy

Sevekos miljöpolicy är att skapa energieffektiva klimatsystem med låg miljöbelastning för våra kunders verksamhet samt låg miljöbelastning för egen verksamhet.

Seveko arbetar aktivt med att minska vår negativa miljöpåverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt inom egna och externa inköp av varor och tjänster, avfallshantering, materialval och energianvändning.

Seveko bidrar därmed till en hållbar utveckling som gör det möjligt för kommande generationer att njuta av ren och frisk luft och natur.

Sevekos ledning strävar efter ständig förbättring och minska vårt och våra kunders miljöpåverkan genom ett kontinuerligt miljöarbete.

Gällande miljölagstiftning är ett minimikrav i vårt egna miljöarbete samt beställarnas miljökrav som berör vår verksamhet.

Som förebyggande arbete så genomförs utbildning inom miljö för personalen löpande vid ändrad lagstiftning och vid nyanställning.

Arbetsmiljöpolicy

Sevekos ledning ansvarar för att kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna uppfylls.

Ansvaret är skriftligt dokumenterat samt väl förankrat inom företagets ledning.

Seveko har en sund arbetsmiljö omfattande psykisk, fysisk och social miljö.

Alla medarbetare ska ha möjlighet att aktivt påverka sin arbetsmiljö i samråd med företagets ledning vid
medarbetarbetarsamtal, resursplanering och fortbildning.