Konsthallen 2, Pop House (f d ABBA-muséet)

Seveko har fått i uppdrag Pop House att projektera VVS-installationer för den nya tillbyggnaden helt gjord av glas med bärande glasbalkar, glaspelare, såväl som glasväggar och -tak. Stor hänsyn har tagits till att VVS-installationerna samverkar med tillbyggnaden. Invigning av det nya glashuset kommer att ske i maj och den första stora aktiviteten blir i samband med Eurovision Song Contest.
Illustration Tengbom Arkitekter.