Brf Ester, Bromsten, Stockholm

Seveko har fått förtroendet att projektera bygghandlingar för VVS-installationerna åt totalentreprenören Betonmast som i sin tur har uppdraget åt byggherren HSB Bostad. Totalt ska 152 lägenheter byggas. Husen planeras för ventilation via FTX-system där fyra luftbehandlingsaggregat försörjer lägenheterna och separata luftbehandlingsaggregat försörjer lokalerna. Värmeförsörjning via fjärrvärme. Arkitekt är VERA Arkitekter AB. Illustration Studio Superb.

Kortbyrån 19, Stockholm

Seveko har fått förtroende av Newsec/Bodins Bygg & Byggledning att projektera ombyggnad av kontorslokaler inom Kortbyrån 19 även kallat Vasahuset. Seveko projekterar VVS- och Kylinstallationer för hyresgästanpassning åt Pandox och Kantar SIFO.

Älgen 18, Höjdgatan Nynäshamn

Seveko har fått förtroendet att projektera systemhandlingar för VVS-installationerna åt totalentreprenören Betonmast som i sin tur har uppdraget åt byggherren BTH Bostad/RO Properties. Totalt ska 110 lägenheter byggas varav 40 bostadsrätter och 70 trygghetsbostäder. Husen planeras för ventilation via FTX-system samt värmeförsörjning via fjärrvärme. Arkitekt är Forsgren Etzler Arkitekter.

Stationslunden, Bålsta

Seveko har projekterat förfrågningsunderlag för rör-, luft- och styrinstallationer på uppdrag av NCC Sverige och därefter fått i uppdrag av Sandbäckens Rör AB att projektera bygghandlingar för rörinstallationer gällande 383 lägenheter.

Godsfinkan 2, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag åt Newsec, via Hedström & Taube, att projektera VVS-installationer för ny tandläkarmottagning åt Tandläkargruppen i Sjöstaden. Seveko har projekterat VVS-installationer samt hjälpt till med hyresgästens egna installationer såsom tryckluft och vakuumsug. Seveko har varit med från tidigt utredningsskede till relationshandling.

Luthagen, Uppsala

Seveko har fått fortsatt förtroende åt Junior Living att projektera bygghandlingar gällande VVS- och Styrinstallationerna för nybyggnad av bostäder i Uppsala.

Luthagen består av 107 lägenheter med garage, förråd, cykelverkstad och tvättstuga i källaren samt orangeri på kungsvåningen.

Lägenheterna byggs enligt Junior Livings patenterade byggsystem med industriell tillverkning av lägenheterna inomhus.

Arkitekt är Andreas Martin-Löf Arkitekter.

Väsby Park, Väsby

Seveko har fått förtroendet av Betonmast att i en totalentreprenad  projektera bygghandlingar för rör- och ventilationsinstallationer. Byggherren i projektet är BRABO där 109 hyreslägenheter med tillhörande garage och förskola ska byggas. Ventilationssystemet utförs som FTX-system och undercentralen med en fjärrvärmeanläggning.

Härden 19, Stockholm

Seveko har utfört en förstudie, upprättat systemhandling samt förfrågningsunderlag rörinstallationer för en 2000 m2 Spa-anläggning för Elite Palace Hotel
inom befintliga lokaler och garage.

 

 

Northvolt Labs

Seveko har nu slutfört relationshandlingarna för luftbehandlingsinstallationerna för Northvolt Labs i Västerås. Seveko har haft uppdraget att slutföra system- och bygghandlingar för totalentreprenad åt Gunnar Karlsen Sverige AB. Northvolt Labs är en anläggning på ca 19 000 kvadratmeter för batteritillverkning. Seveko har projekterat luftbehandlingsinstallationer för allmänventilation samt processventilation. Projektet har inneburit högt tempo med samarbete med processingenjörer och stora installationstekniska utmaningar.

Almandinen, Tyresö

Seveko har fått i uppdrag åt NCC AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer för 147 lägenheter fördelat på ca: 13 000 m2.