Mittag Leffler, Djursholm

Seveko har i uppdrag åt Perfecta Projektledning att projektera VVS och kylinstallationerna för om- och tillbyggnad av Kuskvillan där nya bostäder, konferenslokal, matsal med mera ska skapas. Mittag Leffler är ett matematiskt forskningsinstitut under Kungliga Vetenskapsakademien, som bedriver års- eller halvårslånga forskningsprogram inom olika matematiska specialområden.