Rosendal, Uppsala, Nybyggnad lägenheter och lokaler

Seveko har fått i uppdrag åt Skandia Fastigheter AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer för 126 hyresrättslägenheter samt lokaler i nytt stadsutvecklingsprojekt i Uppsala Fastigheten ska projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad silver.