Utbildning inom Säker Vatteninstallation

Sevekos medarbetare har genomgått utbildning för VS-projektörer inför certifiering inom branschregler Säker Vatteninstallation.