Gasverket Hus 8

Sevekos tidigare projekt, Gasverket Hus 8, har nominerats till Stockholms Byggmästareförenings ROT pris 2021

Barncancerfonden

Seveko har gett en gåva till Barncancerfonden för deras arbete kring forskning och stöd till drabbade familjer.

Säker Vatteninstallation 2021:1

Sevekos alla medarbetare har genomgått utbildning enligt senaste branschreglerna för Säker Vatteninstallation 2021:1 med godkänt resultat. Seveko är sedan tidigare certifierad som konsultföretag.

God Jul och Gott Nytt År!

Seveko önskar alla sina kunder och kolleger i branschen en God Jul och Gott Nytt År.

Ramavtal Kyrkogårdsförvaltningen

Seveko har tecknat ramavtal med Kyrkogårdsförvaltningen som gäller från och med december 2020.

Välkommen Eric!

Med en positiv framtidstro så förstärker Seveko sina resurser och anställer Eric Alexandersson. Välkommen Eric!

Kundenkät

Seveko har även detta år fått mycket höga betyg i vår årliga kundenkät. Vi tackar ödmjukast våra kunder och beställare för förtroendet och ser med förhoppning fram emot kommande projekt tillsammans!

Ramavtal Newsec

Seveko har fått fortsatt förtroende och tecknat nytt ramavtal med Newsec.

Årets Stockholmsbyggnad!

Gasverket och CA Fastigheter har nominerats till ”Årets Stockholmsbyggnad”. Seveko har haft i uppdrag av CA Fastigheter att projektera bygghandlingar gällande VVS-, Sprinkler-, Kyla och Styrinstallationerna för ombyggnad av hus 20 inom Gasverksområdet. Arkitekt är Tham & Videgård Arkitekter.

Läkare utan gränser

Seveko har lämnat ett bidrag till Läkare utan gränser i deras kamp mot Covid-19.