Gasverket, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag av CA Fastigheter att projektera systemhandlingar gällande VVS-, Sprinkler-, Kyla och Styrinstallationerna för ombyggnad av hus 10 inom Gasverksområdet.

Seveko projekterar även bygghandlingar för samma discipliner. Arkitekt är Strategiska Arkitekter.