Inlägg av Christer Gustafsson

Kanslisilket 5, Vällingby sim- och idrottshall

Seveko har fått förtroendet av Blue Planet som är projektledare åt Fastighetskontoret att projektera VS-installationer för ombyggnad och nybyggnad Vällingby sim- och idrottshall. Projekteringsarbetet gäller programhandling och systemhandling avseende samtliga VS-installationer (dock inte vattenrening) för total ombyggnad av rörsystem för simhall och idrottshall omfattande cirka 11 000 m2 med aktivitetsytor i tre plan med funktioner […]

Välkommen Fredrik!

Seveko har anställt Fredrik Beckman som börjar hos oss 1/2 2024. Fredrik har tidigare arbetat hos oss som VVS-konstruktör och kommer nu från Gotlandshem där han har arbetat som ansvarig VVS-expert sedan tre år tillbaka.

Väktaren 38, Stockholm

Seveko har fått förtroendet av Blue Planet som är projektledare åt fastighetsägaren Alecta fastigheter att projektera VVS-installationer för nybyggnad av ca 40 bostäder. Huset ska placeras på gården i en befintlig fastighet och fastigheten är belägen på Fridhemsplan. Projekteringsarbetet gäller program och systemhandlingar samt underlag för bygglov. Tredimensionell fastighetsbildning. Byggnaden ska uppfylla kraven för att […]

Humlegården 49, Stockholm

Gillöga Fastigheter utvecklar fastighet uppförd på 1880-talet bestående av gathus och gårdshus med en exklusiv lägenhetspåbyggnad i två plan samt renovering av övriga lägenheter till en exklusiv nivå. Seveko har i uppdrag att projektera rörinstallationer.