Inlägg av

Brf Ester, Bromsten, Stockholm

Seveko har fått förtroendet att projektera bygghandlingar för VVS-installationerna åt totalentreprenören Betonmast som i sin tur har uppdraget åt byggherren HSB Bostad. Totalt ska 152 lägenheter byggas. Husen planeras för ventilation via FTX-system där fyra luftbehandlingsaggregat försörjer lägenheterna och separata luftbehandlingsaggregat försörjer lokalerna. Värmeförsörjning via fjärrvärme. Arkitekt är VERA Arkitekter AB. Illustration Studio Superb.

Kortbyrån 19, Stockholm

Seveko har fått förtroende av Newsec/Bodins Bygg & Byggledning att projektera ombyggnad av kontorslokaler inom Kortbyrån 19 även kallat Vasahuset. Seveko projekterar VVS- och Kylinstallationer för hyresgästanpassning åt Pandox och Kantar SIFO.

Älgen 18, Höjdgatan Nynäshamn

Seveko har fått förtroendet att projektera systemhandlingar för VVS-installationerna åt totalentreprenören Betonmast som i sin tur har uppdraget åt byggherren BTH Bostad/RO Properties. Totalt ska 110 lägenheter byggas varav 40 bostadsrätter och 70 trygghetsbostäder. Husen planeras för ventilation via FTX-system samt värmeförsörjning via fjärrvärme. Arkitekt är Forsgren Etzler Arkitekter.

Stationslunden, Bålsta

Seveko har projekterat förfrågningsunderlag för rör-, luft- och styrinstallationer på uppdrag av NCC Sverige och därefter fått i uppdrag av Sandbäckens Rör AB att projektera bygghandlingar för rörinstallationer gällande 383 lägenheter.

Godsfinkan 2, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag åt Newsec, via Hedström & Taube, att projektera VVS-installationer för ny tandläkarmottagning åt Tandläkargruppen i Sjöstaden. Seveko har projekterat VVS-installationer samt hjälpt till med hyresgästens egna installationer såsom tryckluft och vakuumsug. Seveko har varit med från tidigt utredningsskede till relationshandling.