Inlägg av Christer Gustafsson

Sandbacken 38, 39 & 44, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag åt Triclima Installation AB att projektera rörinstallationer för nybyggnad av Kv Sandbacken 38, 39 och 44. Projektet omfattar påbyggnad och ombyggnad av övriga huskroppar med en omfattning på ca 16 000 m2 . Fastigheten ska innehålla verksamheter för kontor, restauranger och lokaler.

Cepheus 24, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag åt AWP Rör att projektera stambyte av en K-märkt fastighet vid Stortorget i Gamla Stan. Stambyte ska utföras för värme-, tappvatten- och spillvattensystem i hela fastigheten. Vidare ska även ny fjärrvärmecentral i källaren projekteras. Verksamheter i fastigheten är bland annat restaurang och bageri på bottenvåning. På övervåningarna finns kontor, festlokal […]

Campus Flemingsberg

Seveko har tidigare fått förtroendet av ByggVesta vid förstudie/programskede för att projektera utbyggnad av campus i Flemingsberg. Projektet avser att utveckla campus med cirka 600 nya student- och forskarbostäder med tillhörande lokaler. Nu fortsätter vår projektering i systemhandlingsskede gällande VVS-installationerna som kommer pågå under 2022. Illustration utförd av Tovatt/Sweco för ByggVesta.