Bildhuggaren 1, Huddinge

Seveko har fått i uppdrag åt Huge Fastigheter AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer för 92 lägenheter för äldreboende, fem förskoleavdelningar samt storkök fördelat på ca: 9000 m2.
Fastigheten försörjs med bergvärme och ska projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad silver.