Signalen 3, Solna

Seveko har fått i uppdrag att ta fram handlingar för VVS-, kyla- och sprinklerinstallationer åt Fabege. Projektet avser ca 40 000 m2 nybyggnad av kontor där ICA kommer hyra 23 000 m2. Fastigheten kommer att projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM.