Brf Ester, Bromsten, Stockholm

Seveko har fått förtroendet att projektera bygghandlingar för VVS-installationerna åt totalentreprenören Betonmast som i sin tur har uppdraget åt byggherren HSB Bostad. Totalt ska 152 lägenheter byggas. Husen planeras för ventilation via FTX-system där fyra luftbehandlingsaggregat försörjer lägenheterna och separata luftbehandlingsaggregat försörjer lokalerna. Värmeförsörjning via fjärrvärme. Arkitekt är VERA Arkitekter AB. Illustration Studio Superb.