Campus Flemingsberg

Seveko har tidigare fått förtroendet av ByggVesta vid förstudie/programskede för att projektera utbyggnad av campus i Flemingsberg. Projektet avser att utveckla campus med cirka 600 nya student- och forskarbostäder med tillhörande lokaler. Nu fortsätter vår projektering i systemhandlingsskede gällande VVS-installationerna som kommer pågå under 2022. Illustration utförd av Tovatt/Sweco för ByggVesta.