Ergonomikunskap

Seveko har haft utbildning av ergonom/fysioterapeut för att förbättra personalens välbefinnande och för att minska risken för arbetsrelaterade skador.