Extern kvalitet-, miljö och arbetsmiljörevision av DNV

Seveko har haft revision av ISO9001, ISO14001 och ISO45001 från DNV med gott resultat med endast fyra mindre avvikelser.