Extern kvalitetsrevision

Seveko har genomgått förnyelserevision av DNV med gott resultat. Seveko innehar därmed ISO 9001:2015 certifikatet för ytterligare 3 år.