Gasverket Hus 8

Sevekos tidigare projekt, Gasverket Hus 8, har nominerats till Stockholms Byggmästareförenings ROT pris 2021