Hus A i Gasverksområdet, Stockholm

Seveko har i uppdrag åt JR Kvartersfastigheter att ta fram programhandlingar gällande VVS-, Kyla-, Sprinkler- och Styrinstallationer för Hus A i Gasverksområdet. En ny byggnad av bärande tegelmur och med en pyramidformad glastopp som på ett lekfullt sätt relaterar till de omgivande kulturhistoriska byggnadernas former och materialitet. Arkitekt och vinnare av det parallella uppdraget är Christin Svensson Arkitektur.