Kv Björk, Plaza och Balkonghusen, Norra Djurgårdsstaden-Stockholm

Seveko har i uppdrag åt Kungälvs Rörläggeri att projektera VS-installationer för nybyggnad av 167 lägenheter samt lokaler fördelat på tre kvarter åt Skanska AB, Region Hus Stockholm Bostäder. Byggnadernas system har hög miljöprofil med bland annat förvärmd uteluft via bergvärme samt spillvärmeåtervinning.