Kanslisilket 5, Vällingby sim- och idrottshall

Seveko har fått förtroendet av Blue Planet som är projektledare åt Fastighetskontoret att projektera VS-installationer för ombyggnad och nybyggnad Vällingby sim- och idrottshall.

Projekteringsarbetet gäller programhandling och systemhandling avseende samtliga VS-installationer (dock inte vattenrening) för total ombyggnad av rörsystem för simhall och idrottshall omfattande cirka 11 000 m2 med aktivitetsytor i tre plan med funktioner såsom:

  • Fullstora idrottshallar
  • Kapacitet för åskådare vid idrottsevenemang
  • Lokaler för olika inomhusidrotter
  • Simhall med flertal bassänger
  • Gymytor och motionsrum
  • Café och servering
  • Kapacitet för omklädnad etc. för verksamheten.

Renoveringen och ombyggnaden innebär bland annat:

  • Samtliga tekniska installationer byts ut för exempelvis värme, vatten och avlopp för en mer hållbar och energieffektiv byggnad.
  • Arbetena görs med stor hänsyn till byggnadens arkitektoniska- och kulturhistoriska värden.

Illustration Liljewall