Läkare utan gränser

Seveko har lämnat ett bidrag till Läkare utan gränser i deras kamp mot Covid-19.