Lilla Tensta 1

Seveko har fått i uppdrag åt Hemsö att projektera rör- luftbehandling- och sprinklerinstallationer för ombyggnad av före detta Tensta gymnasium åt bland annat Järva Gymnasium. De blåklassade byggnaderna ritades av arkitekten Gösta Uddén och är en blandning av modernism och traditionell asiatisk arkitektur. Skolan invigdes 1984 och har stått tom sedan 2019. Skolan omfattar cirka 14 000 m2 som nu genomgår en fullständig renovering av samtliga tekniska system där stor hänsyn tas till att fastigheten är blåklassad. Arkitekt för ombyggnaden är Tengbom och projektledning är Paul Åkerlund Byggprojekt AB.