Scania, Södertälje

Seveko har fått i uppdrag av Serneke Bygg AB att projektera VVS-, kyl-, och styrinstallationer gällande nybyggnad av ett kontorshus för 425 personer åt Scania i Södertälje. Kontoret ska utföras för aktivitetsbaserat verksamhet med en flexibel planlösning där även installationerna planeras för framtida möjliga ombyggnader. På bottenvåningen ska ett testlaboratorium byggas. Det nya kontorshuset ska knytas ihop med befintlig byggnad dessutom förbereds möjlighet för att bygga ytterligare en kontorsbyggnad bredvid. Installationshandlingarna är i detta skedet en detaljerad systemhandling. Förutom erforderliga klimatberäkningar utförs projekteringen tredimensionellt i projekteringsgruppen där Serneke Bygg AB är projekteringsledare.