Turbinhallen, Nacka

Seveko har fått uppdraget av SSM att utföra utredningar och förundersökningar gällande VVS-installationer, inför ny- och ombyggnad av Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler, till nya bostäder