Kallhäll Centrum, Järfälla

Seveko har fått uppdrag åt HSB Norra Storstockholm, via Perfecta Projektledning, att utföra utredningar, VVS-projektering för flertal ombyggnader av butikslokaler i centrumfastigheterna.