Väktaren 38, Stockholm

Seveko har fått förtroendet av Blue Planet som är projektledare åt fastighetsägaren Alecta fastigheter att projektera VVS-installationer för nybyggnad av ca 40 bostäder. Huset ska placeras på gården i en befintlig fastighet och fastigheten är belägen på Fridhemsplan.

Projekteringsarbetet gäller program och systemhandlingar samt underlag för bygglov. Tredimensionell fastighetsbildning. Byggnaden ska uppfylla kraven för att klassificeras för Miljöbyggnad 4.0, nivå silver. Centralt FTX-aggregat med hög värmeåtervinningsgrad placeras under huset. Egen fjärrvärmeundercentral som uppvärmningskälla. Lägenheterna/radhusen ska försörjas med golvvärmeinstallationer samt till- och frånluftsinstallationer.

Illustration: OKIDOKI