Ramavtal VVS- och styrprojektering

Seveko har tecknat nytt ramavtal med AB Svenska Bostäder.