Ramavtal VVS- och Sprinklerprojektering

Seveko har tecknat ramavtal med H&M avseende VVS- och Sprinklerprojektering samt besiktning VVS och Sprinkler.