Kvalitetsrevision

 

Seveko har genomgått en kvalitetsrevision av DNV GL med några mindre avvikelser. Seveko är därmed fortsatt rekommenderat att inneha ISO 9001:2008 certifikatet.