Välkommen Eric!

Med en positiv framtidstro så förstärker Seveko sina resurser och anställer Eric Alexandersson. Välkommen Eric!