Väsby Park, Väsby

Seveko har fått förtroendet av Betonmast att i en totalentreprenad  projektera bygghandlingar för rör- och ventilationsinstallationer. Byggherren i projektet är BRABO där 109 hyreslägenheter med tillhörande garage och förskola ska byggas. Ventilationssystemet utförs som FTX-system och undercentralen med en fjärrvärmeanläggning.