Herden 9, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag att ta fram VVS-handlingar för ombyggnad av kök, projektera ramhandling för byten av luftbehandlingsaggregat samt att inventera och dokumentera VVS-installationer. Projektledare är Projekt 1 AB och fastighetsförvaltare är Savills Förvaltning AB.

Krusmyntan 1, Tyresö

Seveko har i uppdrag åt Arcona AB att projektera VVS-, Sprinkler- och styrinstallationer för nybyggnad av äldreboende. Byggnaden består av fyra våningsplan med totalt 63 lägenheter för äldreboende och en lägenhet för närstående. Arkitekt: +ROLF

World Trade Center, Stockholm

Seveko har i uppdrag att projektera VVS-installationer åt Newsec. Projektet avser ca 2000 m2 ombyggnad för Business Swedens nya lokaler.

Kontorsskylten 5, Vällingby

Seveko har fått i uppdrag åt Svenska bostäder AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer, nytt värmesystem samt stambyte för ombyggnad av deras HK i Vällingby. Ombyggnaden berör ca 5000 m2 med kontor, entré och reception. Ambitionen är att nya kontors utformning ska lätta gränser mellan avdelningar och skapa naturliga träffytor för olika typer av möten, arbetsytor, individuella som gemensamma.

Molde 3, Renovering lägenheter

Seveko har fått i uppdrag åt Svenska bostäder AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer för ombyggnad- energibesparingsåtgärder med konvertering till FTX-system, nytt värmesystem samt stambyte för 119 st lägenheter fördelade på 4 st huskroppar.

Konsthallen 2, Pop House (f d ABBA-muséet)

Seveko har fått i uppdrag Pop House att projektera VVS-installationer för den nya tillbyggnaden helt gjord av glas med bärande glasbalkar, glaspelare, såväl som glasväggar och -tak. Stor hänsyn har tagits till att VVS-installationerna samverkar med tillbyggnaden. Invigning av det nya glashuset kommer att ske i maj och den första stora aktiviteten blir i samband med Eurovision Song Contest.
Illustration Tengbom Arkitekter.

Nya Galoppbanan, Bro

Seveko har fått i uppdrag att i E-besiktningars besiktningsgrupp utföra entreprenadbesiktning av rör- och luftbehandlingsinstallationer inom Läktarbyggnader mm på Nya Galoppbanan i Bro. Projektledning Konsultgruppen Röda Tråden AB, Entreprenör Skanska

Beckbrännaren Mindre 20, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag att ta fram handlingar för VVS-, kylinstallationer åt mat- och familjeföretaget Di Luca vars sortiment innefattar bland annat Zeta. Arkitekt är Jordens arkitekter.

Kv Björk, Plaza och Balkonghusen, Norra Djurgårdsstaden-Stockholm

Seveko har i uppdrag åt Kungälvs Rörläggeri att projektera VS-installationer för nybyggnad av 167 lägenheter samt lokaler fördelat på tre kvarter åt Skanska AB, Region Hus Stockholm Bostäder. Byggnadernas system har hög miljöprofil med bland annat förvärmd uteluft via bergvärme samt spillvärmeåtervinning.

Hus A i Gasverksområdet, Stockholm

Seveko har i uppdrag åt JR Kvartersfastigheter att ta fram programhandlingar gällande VVS-, Kyla-, Sprinkler- och Styrinstallationer för Hus A i Gasverksområdet. En ny byggnad av bärande tegelmur och med en pyramidformad glastopp som på ett lekfullt sätt relaterar till de omgivande kulturhistoriska byggnadernas former och materialitet. Arkitekt och vinnare av det parallella uppdraget är Christin Svensson Arkitektur.