Kallhäll Centrum, Järfälla

Seveko har fått uppdrag åt HSB Norra Storstockholm, via Perfecta Projektledning, att utföra utredningar, VVS-projektering för flertal ombyggnader av butikslokaler i centrumfastigheterna.

Signalen 3, Solna

Seveko har fått i uppdrag att ta fram handlingar för VVS-, kyla- och sprinklerinstallationer åt Fabege. Projektet avser ca 40 000 m2 nybyggnad av kontor där ICA kommer hyra 23 000 m2. Fastigheten kommer att projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM.

Bildhuggaren 1, Huddinge

Seveko har fått i uppdrag åt Huge Fastigheter AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer för 92 lägenheter för äldreboende, fem förskoleavdelningar samt storkök fördelat på ca: 9000 m2.
Fastigheten försörjs med bergvärme och ska projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad silver.

Apeln 8, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag åt Klara Norra Fastigheter AB att projektera handlingar för VVS-, kyla- och sprinklerinstallationer för om- och tillbyggnad på ca 18 000 m2. Projektet omfattar ombyggnader av samtliga kontorsplan för Unionen, nybyggnad av vinterträdgård och gårdshus, ny entré, restaurang/matsal, gymverksamhet m m. Projekteringen för VVS-installationerna utförs för att kunna uppfylla Miljöbyggnad silver.

Rosendal, Uppsala, Nybyggnad lägenheter och lokaler

Seveko har fått i uppdrag åt Skandia Fastigheter AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer för 126 hyresrättslägenheter samt lokaler i nytt stadsutvecklingsprojekt i Uppsala Fastigheten ska projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad silver.