Kv Björk, Plaza och Balkonghusen, Norra Djurgårdsstaden-Stockholm

Seveko har i uppdrag åt Kungälvs Rörläggeri att projektera VS-installationer för nybyggnad av 167 lägenheter samt lokaler fördelat på tre kvarter åt Skanska AB, Region Hus Stockholm Bostäder. Byggnadernas system har hög miljöprofil med bland annat förvärmd uteluft via bergvärme samt spillvärmeåtervinning.

Hus A i Gasverksområdet, Stockholm

Seveko har i uppdrag åt JR Kvartersfastigheter att ta fram programhandlingar gällande VVS-, Kyla-, Sprinkler- och Styrinstallationer för Hus A i Gasverksområdet. En ny byggnad av bärande tegelmur och med en pyramidformad glastopp som på ett lekfullt sätt relaterar till de omgivande kulturhistoriska byggnadernas former och materialitet. Arkitekt och vinnare av det parallella uppdraget är Christin Svensson Arkitektur.

Klockan 1, Vasateatern, Stockholm

Seveko har i uppdrag åt KLP fastigheter att ta fram förfrågningsunderlag gällande VVS och Kylinstallationer för ombyggnaden av Vasateatern. Vasateatern med anor från 1890 talet ska grundligt renoveras och förenas med Scandic Grand Central och verka som en livaktig kulturscen för teater och musik. Vasateatern är K-märkt och i projekteringen har man tagit hänsyn till att teaterns antikvariska värden bibehålls.

Glömsta idrottshall, Huddinge

Seveko har i uppdrag åt ARCONA AB att projektera VVS- och styrinstallationer för nybyggnad av Glömsta idrottshall.

Mittag Leffler, Djursholm

Seveko har i uppdrag åt Perfecta Projektledning att projektera VVS och kylinstallationerna för om- och tillbyggnad av Kuskvillan där nya bostäder, konferenslokal, matsal med mera ska skapas. Mittag Leffler är ett matematiskt forskningsinstitut under Kungliga Vetenskapsakademien, som bedriver års- eller halvårslånga forskningsprogram inom olika matematiska specialområden.

Krematoriet, Stockholm

Seveko har fått uppdraget att under 2015 upprätta en förundersökning gällande VVS installationer inför restaurering och renovering av Skogskrematoriet med de tre kapellen (Tron, Hoppet och Heliga korset). Skogskyrkogården är med på världsarvslistan sedan 1994.

Turbinhallen, Nacka

Seveko har fått uppdraget av SSM att utföra utredningar och förundersökningar gällande VVS-installationer, inför ny- och ombyggnad av Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler, till nya bostäder

Kallhäll Centrum, Järfälla

Seveko har fått uppdrag åt HSB Norra Storstockholm, via Perfecta Projektledning, att utföra utredningar, VVS-projektering för flertal ombyggnader av butikslokaler i centrumfastigheterna.

Signalen 3, Solna

Seveko har fått i uppdrag att ta fram handlingar för VVS-, kyla- och sprinklerinstallationer åt Fabege. Projektet avser ca 40 000 m2 nybyggnad av kontor där ICA kommer hyra 23 000 m2. Fastigheten kommer att projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM.

Bildhuggaren 1, Huddinge

Seveko har fått i uppdrag åt Huge Fastigheter AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer för 92 lägenheter för äldreboende, fem förskoleavdelningar samt storkök fördelat på ca: 9000 m2.
Fastigheten försörjs med bergvärme och ska projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad silver.