Tegnérs Torn, Sabbatsberg 18, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag åt AB Svenska Bostäder att projektera förfrågningsunderlag för rör- luftbehandlings- och styrinstallationer för ett punkthus på 11 våningar innehållande 43 hyresrättslägenheter med tillhörande biutrymmen och lokaler.

 

Signalen 3, Stockholm

Seveko projekterar vatten, avlopp, kyla, värme och styr då Ica Gruppen har tecknat ett 12-årigt avtal om drygt 23.000 kvm i Arenastaden i Solna. Kontoret kommer att byggas på fastigheten Signalen 3 och inflyttning kommer ske under senare delen av 2018.

Signalen 3 är belägen vid Signalbron, nära Mall of Scandinavia, Friends Arena och pendeltågsstationen Solna Station. Det var 2015 särklass största uthyrning i Sverige. Ica Gruppen har idag flera olika kontor i Solna och Sundbyberg som de nu kommer att lämna för att samla verksamheterna.

Den beräknade projektinvesteringen för Fabege uppgår till drygt 1 miljard och Ica kommer att hyra drygt 80 procent av den totala uthyrningsbara ytan. Det är Reflex Arkitekter som ritar Signalen 3.

Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent där vi kommer vara delaktiga för att uppnå dessa krav. NCC är totalentreprenör som bygger fastigheten åt fastighetsägaren Fabege.

Illustration: Reflex Arkitekter

Kafé Lotsen, Nordmaling

Seveko har fått i uppdrag att ta fram VVS-handlingar för nytt kafé vid Järnäshamn i Nordmalings kommun. Arkitekt är Bergkrantz arkitekter.

Herden 9, Stockholm

Seveko har fått i uppdrag att ta fram VVS-handlingar för ombyggnad av kök, projektera ramhandling för byten av luftbehandlingsaggregat samt att inventera och dokumentera VVS-installationer. Projektledare är Projekt 1 AB och fastighetsförvaltare är Savills Förvaltning AB.

Krusmyntan 1, Tyresö

Seveko har i uppdrag åt Arcona AB att projektera VVS-, Sprinkler- och styrinstallationer för nybyggnad av äldreboende. Byggnaden består av fyra våningsplan med totalt 63 lägenheter för äldreboende och en lägenhet för närstående. Arkitekt: +ROLF

World Trade Center, Stockholm

Seveko har i uppdrag att projektera VVS-installationer åt Newsec. Projektet avser ca 2000 m2 ombyggnad för Business Swedens nya lokaler.

Kontorsskylten 5, Vällingby

Seveko har fått i uppdrag åt Svenska bostäder AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer, nytt värmesystem samt stambyte för ombyggnad av deras HK i Vällingby. Ombyggnaden berör ca 5000 m2 med kontor, entré och reception. Ambitionen är att nya kontors utformning ska lätta gränser mellan avdelningar och skapa naturliga träffytor för olika typer av möten, arbetsytor, individuella som gemensamma.

Molde 3, Renovering lägenheter

Seveko har fått i uppdrag åt Svenska bostäder AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer för ombyggnad- energibesparingsåtgärder med konvertering till FTX-system, nytt värmesystem samt stambyte för 119 st lägenheter fördelade på 4 st huskroppar.

Konsthallen 2, Pop House (f d ABBA-muséet)

Seveko har fått i uppdrag Pop House att projektera VVS-installationer för den nya tillbyggnaden helt gjord av glas med bärande glasbalkar, glaspelare, såväl som glasväggar och -tak. Stor hänsyn har tagits till att VVS-installationerna samverkar med tillbyggnaden. Invigning av det nya glashuset kommer att ske i maj och den första stora aktiviteten blir i samband med Eurovision Song Contest.
Illustration Tengbom Arkitekter.

Nya Galoppbanan, Bro

Seveko har fått i uppdrag att i E-besiktningars besiktningsgrupp utföra entreprenadbesiktning av rör- och luftbehandlingsinstallationer inom Läktarbyggnader mm på Nya Galoppbanan i Bro. Projektledning Konsultgruppen Röda Tråden AB, Entreprenör Skanska