Aktuellt

Utbildning inom Säker Vatteninstallation

Sevekos medarbetare har genomgått utbildning för VS-projektörer inför certifiering inom branschregler Säker Vatteninstallation.

Ramavtal med Newsec

Seveko har erhållit ramavtal med Newsec.

Välkommen Fredrik

Fredrik Johansson som studerar till VVS-ingenjör på IUC i Katrineholm har praktikplats hos oss. Vi hälsar honom välkommen!

Trevlig sommar!

Seveko önskar alla sina kunder och kolleger i branschen en trevlig sommar!

ISO 9001:2008 certifikatet

Seveko har genomgått en kvalitetsrevision av DNV GL med endast ett fåtal mindre avvikelser. Seveko är därmed fortsatt rekommenderat att inneha ISO 9001:2008 certifikatet.

Vi söker VVS-konstruktörer

Seveko söker erfarna VVS-konstruktörer. Ansök här ›

Ramavtal Storstockholms Lokaltrafik

Seveko har tecknat ramavtal med Storstockholms Lokaltrafik.

Välkommen Jörgen

Jörgen Karlsson som studerar till ventilationsingenjör på Yrkeshögskolan i Enköping, har praktikplats hos oss. Vi hälsar honom välkommen.

Prisvinnare

Seveko har projekterat en styrd systemhandling för totalentreprenad åt Einar Mattsson AB gällande Kv Landsfogden 6 som ett energibesparingsprojekt. Detta ROT-projekt har vunnit Stockholms stads forum för hållbara fastigheter och Sweden Green Building Councils pris för hållbarhetsarbete i innovativ samverkan.

Välkommen Victor

Seveko förstärker sina resurser och har anställt Victor Tobiasson som kommer från LEB Consult.